Waarom Edutransformer

Met Edutransformer hebben uitgeverijen de mogelijkheid om op een eenvoudige manier mee te doen met de digitalisering en op een eenvoudige weg toegang te krijgen tot de reguliere ontsluitingsflow. Het is geen nieuw portaal, maar sluit juist aan op het door school gekozen portaal (bv Magister). Edutransformer vult enkele belangrijke voorwaarden in voor uitgeverijen:

 • Het is device onafhankelijk opgebouwd;
 • Sluit aan op de reguliere (sBDL)flow waardoor de digitale producten op de reguliere manier opgenomen kunnen worden op de leermiddelenlijst;
 • Werkt binnen alle bekende portalen/ELO’s waardoor leerlingen SSO toegang hebben;
 • De spread van de het fysieke boek blijft volledig overeind, ook van de werkboeken (hetgeen een wens is van uitgeverijen);
 • Werkboeken zijn interactief / invulbaar;
 • Gegevens worden opgeslagen in onze database (NL grondgebied);
 • Docentenomgeving met:
  – aanmaken groepen
  – vrijgeven antwoorden
  – door leerling zelf na te kijken werk met terugkoppeling naar docent
  – score (door leerling zelf nagekeken obv door docent vrijgegeven antwoorden) wordt voor de gehele groep aan docent getoond
 • Proeflicenties kunnen worden aangemaakt / uitgereikt
 • Er zijn geen tussenpagina’s lees verder